Üyelik Formu

Derneklerin yasal düzenlemeleri uyarınca bu formun çıktı alınıp doldurularak ıslak imzalı formun aslının derneğe gönderilmesi zorunludur.

IFLDER_uye_basvuru_formu-2024.pdf