GUARD

Genç Uluslararası Araştırmacı Desteği

"Genç Uluslararası Araştırmacı Desteği"; kısaca GUARD; 30 yaş ve altı İFL-DER üyelerinin uluslararası araştırma programlarına katılımı için destek programımızdır. 

GUARD için her yıl İFL-DER Yönetim Kurulunca belirlenen miktarda bütçe ayrılır. GUARD'dan kimlerin yararlanacağına, destek miktarına ve zamanına İFL-DER Yönetim Kurulu, başvuru belgeleri çerçevesinde karar verir. Daha önce destekten yararlanmamış kişi ve kurumlara öncelik tanınır. 

Başvuru sahibi, başvuru sırasında beyan etmediği ve varsa başvurudan sonra aldığı destekleri İFL-DER Yönetim Kuruluna bildirmekle ve gerektiğinde kullanmadığı GUARD desteğini iade etmekle yükümlüdür. Desteklenmesi karar verilen başvuru sahipleri araştırma programına katılımlarını ve harcama detaylarını belgelemekle yükümlüdür. Başvuru formu ile birlikte ekinde verilmesi gereken belgeler aşağıda belirtilmiştir.

Destek başvurusu için gereken belgeler:

Başvuru formu

Bu form imzalanıp taranarak ekleri ile birlikte İFL-DER GUARD e-posta adresine gönderilmelidir

IFL-DER-GUARD_Basvuru_Formu.docx

Bağışlarınıza GUARD açıklamasını eklemeniz yönlendirmemizi kolaylaştıracaktır.