Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu 2022-

Başkan Tufan Kaynak '93

Başkan Yardımcısı Zehra İlke Akyıldız '93

Genel Sekreter Gökhan Kiper '00

Sayman Zeynep Erdoğan '99

Üye Özgür Yazlalı '95

Geçici Yönetim Kurulu 2022

Başkan Tufan Kaynak '93

Başkan Yardımcısı Müşerref Türkmen Ebil '92

Genel Sekreter Gökhan Kiper '00

Sayman Zeynep Erdoğan '99

Üye Özgür Yazlalı '95