Bilim Çalışma Grubu

Bilim Çalışma Grubunun amacı İzmir Fen Lisesi'nde yürütülen bilimsel çalışmalara İzmir Fen Liseliler Derneği koordinasyonunda akademik danışmanlık verilmesidir. Çalışmalar Prof. Dr. Gökhan Kiper '00 sorumluluğunda gönüllü İzmir Fen Liseliler tarafından sürdürülmektedir. 

Üyeler

Bilgisayar: Dr. Ali Özgür Yılmaz '95

Biyoloji: Dr. Aylin Şendemir '89

Olimpiyat: Dr. Deniz Ertaş '86

Matematik: Dr. Didem Gözüpek Kocaman '99

Teknolojik Tasarım: Dr. Gökhan Kiper '00

Kimya: Dr. Müşerref Türkmen Ebil '92

Fizik: Dr. Tuğrul Senger '89