Bilişim Çalışma Grubu

Bilişim Çalışma Grubunun amacı İFL-DER'de yürütülen süreçlerin bilişim altyapısının sağlanması ve sürdürülmesidir. Çalışmalar gönüllü İFL-DER üyeleri tarafından sürdürülmektedir. 

Üyeler

Egemen Metin Turan '87

Tufan Kaynak '93

Özgür Yazlalı '95

Emrah Urhan '04